dotacja UE

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – 

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

“Utworzenie gabinetu lekarskiego ArchiMED
wraz z pracownią USG w Katowicach”

 

ArchiMED Artur Chełmicki
Mickiewicza 26/2, 40-092 Katowice


Wartość projektu 367 848,67 Wartość dofinansowania 199 971,73

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl