Poronienia

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY PORONIEŃ NAWRACAJĄCYCH
 • Zaburzenia genetyczne
 • Trombofilia (wrodzone lub nabyte zaburzenia układu krzepnięcia)
 • Immunologia; zespoły autoimmunologiczne (zespół antyfosfolipidowy); odrzuceniowe  i infekcje
 • Wady wrodzone narządu rodnego (np. macica podwójna, przegrodzona czy jednorożna) 
 • Zespoły zaburzeń endokrynologicznych (choroby tarczycy, nadnerczy,)
 • Ciężkie choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca  nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, poważne zaburzenia metaboliczne )
DIAGNOSTYKA: 

Badania są skierowane do kobiet, u których występują poronienia nawracające oraz powtarzające się niepowodzenia procedur IVF (in-vitro) jak i niewyjaśnione obumarcia wewnątrzmaciczne płodów. Potencjalną przyczyną niepowodzeń jest nadmierna aktywność układu odpornościowego.

 • ultrasonograficzna ocena budowy macicy i nieprawidłowości w obrębie narządów rodnych
 • histeroskopia i laparoskopia wraz z badaniem histopatologicznym 
 • badania homonalne
 • badanie nasienia 
 • badania biochemiczno-genetyczne:
  • Ocena funkcji hormonalnej tarczycy (TSH, fT3 i fT4)
  • Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) – choroba Hashimoto
  • Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)
  • badania w kierunku zespołu antyfosfolipidowego
   • Przeciwciała antykardiolipinowe – IgG, IgM
   • Antykoagulant tocznia (lupus)
   • anti-β2 -glycoprotein I
  • Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V 
  • Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 ANA2
  • Ocena stężenia homocysteiny
  • Przeciwciała przeciwko antygenom łożyska
  • oznaczenia subpopulacjach limfocytów: CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16
  • ocena aktywności cytotoksycznej limfocytów NK
  • ocena hamowania allo-MLR
  • oznaczenia TNF-alpha
  • Toxoplazmoza (IgG, IgM, awidność)
  • Cytomegalia (IgM)
  • Różyczka (IgG, IgM)
  • Badanie w kierunku zakażenia Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealiticum, Mycoplasma Hominis (badanie genetyczne DNA drobnoustrojów)
  • analiza polimorfizmów w genie MTHFR oraz dostosowana indywidualnie suplementacja
LECZENIE I PROWADZENIE CIĄŻY:
 • Hybrydowa terpia progestagenna
 • Sterydoterapia
 • Terapia heparynami drobnocząsteczkowymi
 • Wlewy immunostabilizacyjne z intralipidu
 • Wlewy z immunoglobulinami (IVI-G)
 • Poprawa jakości endometrium – G-CSF (Neupogen)
 • Podawanie leków immunomodulacyjnych